telefon-zabezpieczenia-ppoz

Zgodnie z Ustawą o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. Art.4 Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Art. 4 pkt.2 mówi, że czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przedsiębiorstwo Handlowo- Techniczne SUPON Sp. z o.o. oferuje państwu szkolenia ppoż. obejmujące swoimi zagadnieniami nie tylko zasady gaszenia, aktualne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej ale wiele innych zasad niezbędnych podczas działań ratowniczo ? gaśniczych.

1. Szkolenie Wstępne
organizowane przed przyjęciem pracownika do pracy; obejmuje zapoznanie z ogólnymi przepisami p.poż., zachowaniem podczas pożaru i innych zdarzeń, obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego, zadań podczas ewakuacji.

2. Podstawowe
organizowane według potrzeb po ustaleniu z pracodawcą np. raz na 5 lat; obejmuje szczegółową tematykę:

  • przepisów ppoż.,
  • zasad gaszenia pożaru,
  • obsługi gaśnic i urządzeń gaśniczych,
  • zachowania się podczas pożaru i ewakuacji,
  • wskazanie zadań dla osób odpowiedzialnych za ewakuacje


3. Inne
organizowane z zakresu wprowadzenia dokumentacji np. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego czy Planu Ewakuacji; obejmuje wyjaśnienie tematyki zawartej w dokumentacji, w przypadku Planu Ewakuacji przygotowanie do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie, które powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.
Gaszenie pożaru nawet najlepszym sprzętem nie przyniesie żadnego rezultatu, gdy robi to osoba nie przeszkolona!